Pravila festivala Makkon

Kar je ilegalno zunaj festivala Makkon je ilegalno tudi na območju festivala Makkon. Pretepanje, nadlegovanje in podobna obnašanja ne bodo tolerirana.

Vstop na festival Makkon ni dovoljen osebam pod vplivom opojnih substanc.

Uživanje opojnih substanc na območju festivala Makkon ni dovoljeno. Vidno vinjene osebe bodo odstranjene s festivala.

Hrana je dovoljena le na za to posebej označenih območjih, Maid cafe, menza …

Opreme in tehnike, ki bo na voljo med potekom festivala Makkon se ne dotikate. Za vsa vprašanja so na voljo odgovorne osebe, ki bodo poskrbele, da bo vse potekalo tekoče.

Spoštujete opremo in prostore FRI, opremo društva Makkon ter vseh sodelujočih, ki omogočajo festival Makkon.

Prava orožja so prepovedana, ne glede na to ali so funkcionalna ali ne. Dovoljene so replike, ki so jasno označene. Organizatorji festivala Makkon si pridržuje pravico, da za čas poteka festivala Makkon zaplenijo orožja, ki jih ocenijo kot nevarna. Odločitev zaplembe je končna in nanjo ni možnih pritožb.

Upoštevanje navodil ekipe Makkon in osebja FRI je obvezno.

Neupoštevanje pravil bo kaznovano z odstranitvijo z območja festivala Makkon.

 

Navodila za festival Makkon:

Za vsa vprašanja smo vam na voljo člani društva Makkon na INFO točki.

Preden se dotikate cosplay-erjev ali njihovih kostumov/pripomočkov, jih prosite za dovoljenje. Vsi imamo radi svoj zasebni prostor.

Primerna in udobna obutev in oblačila bodo omogočila popolno doživetje festivala Makkon.

Kljub različnim okusom in mnenjem se vsi spoštujemo.

Na lokaciji je na voljo nekaj hrane na stojnicah razstavljavcev, prav tako pa se v prostih FRI nahaja kantina.

Advertisements